Vad är en frånluftsvärmepump och hur fungerar den?

Värmepumpar börjar bli allt vanligare i de svenska hushållen. Fler och fler inser att det finns stora värmekostnader att spara på att byta till någon form av värmepump istället för att bara värma upp huset med elektricitet.

Hur luftvärmepumpar fungerar

Den vanligaste och enklaste varianten av luftvärmepumpar kallas för frånluftsvärmepump. En frånluftsvärmepump fungerar i stort sett på samma sätt som vilken annan luftvärmepump som helst. Vad som skiljer luftvärmepumpar från vanlig uppvärmning är att man kan utnyttja den energi som används på ett mycket mer effektivt sätt.

Det som händer i processen är att kall luft utomhus tas upp av värmepumpen varifrån värmen extraheras. Detta innebär att den luft som upptas av värmepumpen blir kallare då värmen och energin från den används för att värma upp huset.

Självklart kan den inte göra detta av sig själv, utan den behöver en mindre andel energi för att hålla processen igång.

Hur fungerar frånluftsvärmepumpar

En frånluftsvärmepump fungerar för det mesta på exakt samma sätt som en vanlig luftvärmepump. Det som gör frånluftsvärmepumpen så effektiv är att den tar upp spillvärme som kommer ut från husets ventilationssystem och återanvänder denna i processen för att värma upp huset. Andra typer av luftvärmepumpar använder sig istället av utomhusluft för att extrahera värme.

Eftersom spillvärme från huset oftast är varmare än utomhusluft, särskilt på vintern, krävs det därför mindre energi för att extrahera värme. Det gör att allt fler väljer frånluftsvärmepumpar framför andra typer av värmepumpar.