Det är mycket med volymer när man ska jämföra värmepumpar, så även för frånluftsvärmepumpar.
Därför är det avgörande att känna till vad volymerna betyder när man ska jämföra de olika modellerna.

När du ska installera en frånluftsvärmepump behöver du se till att frånluftsvärmepumpen är rätt dimensionerad. Det vill säga att den måste ha ett visst antal liter i värmesystemet (benämns panndel nedan) och denna mängd behöver klara av flera olika delar.

  • radiatorsystem
  • golvvärmesystem

För att veta behovet av den nödvändiga vattenvolymen och storleken på pumpen behöver man addera de olika systemens volymer. Du skall jämföra utifrån pumpens maxeffekt vid en viss framledningstemperatur.

Nibe F750 – vattenvolym

Faktor Antal liter
Volym totalt 205 liter
Volym panndel 25 liter

 

Nibe F750 – volym i varmvattenberedaren

Faktor Antal liter
Volym varmvattenberedare 180 liter

 

Kapacitet för Nibe F750 för varmvatten

Faktor Antal liter
Kapacitet varmvatten 250 liter
*Gäller vid 40 °C