Medlemskap och certifiering

Trygghet för dig. Nedan beskrivna medlemskap i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och vår certifiering av INCERT är en trygghet för dig som handlar av oss. Vi står också bakom Skattemyndighetens initiativ mot ROT-bedrägerier.

Medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen – SKVP

Vi är medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.Vi är medlemmar i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. SKVP samlar aktörer inom kyl-, frys och värmepumpbranschen och kan på så sätt bevaka medlemmarnas intressen. Föreningen ger också bättre förutsättningar att driva viktiga frågor för branschen. SKVP står för en hög kompetens och är ett kvalitetsmärke i branschen. Alla medlemmar följer branschpraxis, är professionella och seriösa.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)

Nej till ROT-bedrägerier

Skattemyndigheten har för värmepumpsbranschen tagit fram riktlinjer för hur ROT-avdraget ska användas. Det är till exempel inte tillåtet minska priset på material för att öka arbetsinsatsen och på så sätt kunna få större ROT avdrag.
Därför rekommenderas schabloner vilka vi valt att implementera enligt de riktlinjer som SKVP föreslår.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen om ROT avdrag

Certifiering – INCERT

Installations Certifiering i Stockholm ABInstallations Certifiering i Stockholm AB, INCERT, har en certifieringsverksamhet. INCERT är själva ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC. De som certifierat oss är mycket kunniga inom installationsområdet i bland annat bygg- och anläggningsbranschen.

Installations Certifiering i Stockholm AB – INCERT

Trygghet för dig. Nedan beskrivna medlemskap i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och vår certifiering av INCERT är en trygghet för dig som handlar av oss. Vi står också bakom Skattemyndighetens initiativ mot ROT-bedrägerier.

Medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen – SKVP

Vi är medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Vi är medlemmar i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. SKVP samlar aktörer inom kyl-, frys och värmepumpbranschen och kan på så sätt bevaka medlemmarnas intressen. Föreningen ger också bättre förutsättningar att driva viktiga frågor för branschen. SKVP står för en hög kompetens och är ett kvalitetsmärke i branschen. Alla medlemmar följer branschpraxis, är professionella och seriösa.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)

Nej till ROT-bedrägerier

Skattemyndigheten har för värmepumpsbranschen tagit fram riktlinjer för hur ROT-avdraget ska användas. Det är till exempel inte tillåtet minska priset på material för att öka arbetsinsatsen och på så sätt kunna få större ROT avdrag.
Därför rekommenderas schabloner vilka vi valt att implementera enligt de riktlinjer som SKVP föreslår.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen om ROT avdrag

Certifiering – INCERT

Installations Certifiering i Stockholm AB

Installations Certifiering i Stockholm AB, INCERT, har en certifieringsverksamhet. INCERT är själva ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC. De som certifierat oss är mycket kunniga inom installationsområdet i bland annat bygg- och anläggningsbranschen.

Installations Certifiering i Stockholm AB – INCERT