Frågor och svar

Vad kan jag göra om klockan på frånluftsvärmepumpen har stannat?

Titta i användarhandboken för instruktioner om hur du ändrar tiden. Ligger under olika avdelning för våra olika märken.

Vad kan jag göra om det är kallt i huset?

Det finns olika åtgärder du kan göra för att justera eller kontrollera temperaturen. Se nedan:

 • Granska termostaterna och se till att de är öppna så att allt kan cirkulera som de skall utan att det skulle vara något stopp någonstans.
 • Kontrollera att inte delpatronen är blockerad som finns i driftläget.
 • Läs i användarhandboken om hur du kan justera temperaturen i ditt hus.
 • Kontrollera panntrycket.
 • Se till att anläggningen är urluftad, detta kan du läsa mer om i manualen som följde med frånluftsvärmepumpen.
 • Starta om frånluftsvärmepumpen.
 • Om inget att detta hjälper kontakta oss.

Vad skall du göra innan du kontaktar en servicetekniker?

 • Leta efter svar i manualerna och internet.
 • Se till att termostaterna är öppna.
 • Se till att säkringarna och jordfelsbrytarna sitter ordentligt, inget glapp uppstår.
 • Se till att driftläget är rätt.
 • Se till att alla filter fungerar.
 • Se till att radiatorn är urluftad.
 • Se till att hela systemet är urluftat
 • Dessa svar kommer att hjälpa oss väldigt mycket om du skulle kontakta oss för hjälp och felsökning.

Vad beror det på att utomhustemperaturen är felaktig?

Det kan vara några graders skillnad ibland och det kan bero på många saker som exempelvis, vilket väderstreck är utetemperaturgivaren riktade åt om vi tänker på solens innebörd.  Den skall ställas i nord- eller nordvästläge. Om större skillnader uppstår kontakta oss.

Är det normalt att panntrycket skiftar?

Det är helt normalt. För man brukar säga att temperaturen och trycket går hand i hand, d.v.s. när temperaturen ökar så ökar trycket och när temperaturen sjunket så sjunker även trycket. Om det skulle vara så att trycket sjunker kontinuerligt så kan det betyda att det är luft i systemet. Och om det skulle sjunka fast ni har luftat ur systemet så kan det bero på ett läckage. I detta fall ska du kontakta oss.

När jag skall kompletterar min kamin med min frånluftsvärmepump, vad behöver jag tänka på?

Det finns två olika alternativ som man behöver tänka på när man skall lägga till en frånluftsvärmepump till sin kamin. Dessa presenteras kort nedan.

 1. När du eldar så sätter du ned temperaturen som du vill ha genom radiatortermostaterna. Detta gör att du får en behaglig temperatur.
 2. Du kan ställa en innegivare rummet som du har kaminen så kommer temperaturen att ändras automatiskt. Du får testa var och hur långt från kaminen du skall ställa innegivaren, för annars kan det bli kallt i resten av huset.

Hur ändrar jag temperaturen?

Kontrollera först att allting är rätt inställt för allting har en betydelse för vilken inomhustemperatur det är. Faktorerna som spelar in är värmekurvan, korrekt indikerad utomhustemperatur, panntryck och att termostaterna är korrekt inställda. De olika modellerna som vi har justerar man temperaturen på olika sätt så kolla i manualen för att hitta beskrivningen till just er pump. Installationsteknikern kommer även ha visat er detta när ni köpte pumpen.

Vad skall jag göra om vattnet är ljummet medan huset är varmt?

Här nedan kommer några förslag på åtgärder att nämnas.

 • Se till att inställningarna är rätt för varmvattenproduktionen.
 • Se till att rätt inställningar är på ev. blandningsventilen.
 • Se till att frånluftsvärmepumpen är urluftad. Instruktioner finns i manualen.
 • Starta om frånluftsvärmepumpen.
 • Om inget att detta fungerar kontakta oss.

Hur mycket bättre är dagens frånluftsvärmepumpar mot de äldre?

Det är en stor skillnad mot de äldre frånluftsvärmepumparna för att tekniken går alltid framåt plus att det sker snabbare idag än förut. Kraven på dagens teknik och kraven på frånluftsvärmepumparna har ökat så vi behöver kunna leverera värmepumpar som både är energisnåla, effektiva och driftsäkra. Myndigheterna ställer dessutom högre krav på energihushållningen som står i Boverkets byggregler, där det uppmanas höga krav på att få ner energiförbrukningen.
Det har hänt väldigt mycket de senaste åren angående energieffektivitet, vilket visar sig bl.a. i COP. Exempelvis så har Nibes frånluftsvärmepumpar CPO:n stigit med 1 % för varje år sedan de släpptes.

Blockering av elpatron?

Frånluftsvärmepumpen kan blockera tillsatsen om medeltemperaturen, utomhus, överstiger det inställda värmen på värmepumpen och detta är inget fel utan en funktion som värmepumpen har. Denna temperatur kan ställas in i menyn autolägesinställningar och vi rekommenderar att det inte skall sättas på minusgrader för att minimera frysrisken.

Hur kan jag minimera ljudet från frånluftsvärmepumpen?

Lite ljud från frånluftsvärmepumpen är helt normalt, medan onormalt ljud kan bero på olika orsaker. Nedan kommer vissa förslag att nämnas på vad du kan göra för att minska det onormala ljudet.

 • Se till att frånluftsvärmepumpen står rakt upp, lodrätt.
 • Se till att den står minst 1 cm från väggar, skåp och inklädnader.
 • Se till att transportsäkringar och lyfthjälpmedel är borttagna.
 • Se till att systemet är avlufta. Mer info finns manualen.
 • Om inget av ovanstående hjälper kontakta oss.

Vad kan jag göra för att få mer varmvatten?

Frånluftsvärmepumpen är förinställd på en viss temperatur för att driftskostnaderna skall vara så minimala som möjligt. Genom ökad varmvattens temperatur så kommer hushållets driftskostnader att öka. För att ändra till en högre varmvattenstemperatur titta i manualen som följde med frånluftsvärmepumpen, för att de olika modellerna som vi har utför man denna ändring på olika sätt.

Vilken är den normala elförbrukningen av frånluftsvärmepump?

Elförbrukning av Frånluftsvarmepump
Diagrammet visar elförbrukningen av en frånluftsvärmepump från ett normalår i Sverige.

Elförbrukningen skrivs enligt exemplet:
Frånluftsvärmepumpen förbrukar ca 3 000 kWh under januari månad, som motsvarar 24 % av årsförbrukningen. Den genomsnittliga årsförbrukningen blir då ca 12 500 kWh. Om detta skulle beräknas på oktober så skulle det motsvara ca 600 kWh.

Vi måste även ha i beräkningarna att för nybyggda hur så kommer driftskostnaderna det förts året att ligga på 25 % mer än det normala för den modellen och för betonghus så kommer driftkostnaderna att ligga på det dubbla, d.v.s. 50 %. Detta beror på fuktdrivningen i fastigheten.

Hur kan jag få en nu manual till min frånluftsvärmepump?

Fyll i kontaktformuläret här så skickar vi den till dig igen.

Vad är en tillsats?

När energibehovet inte kan tillfredsställas av kompressorn så måste frånluftsvärmepumpen använda en tillsats för att tillföra extra energi. Ofta så används en elpatron men även tillsatser i form av pellets, olja/gal m.m. kan förekomma.

Hur ofta skall luftfiltret bytas i frånluftsvärmepumpen?

Frånluftsvärmepumpen brukar meddela när filtret skall bytas via ett alarm. Det rekommenderas också att man skall rengöra från- och tilluftsdonen vid samma tillfälle. Innan du påbörjar rengöringen se till att inte inställningarna på donen har ändrats.

Periodisk höjning?

Det betyder att kompressorn tillsammans med tillsatsen höjer temperaturen i varmvattensberedaren, vilket minskar bakterietillväxten i frånluftsvärmepumpen.

Vad skall jag göra med LP-larmet?

Oftast så uppstår LP-larmet när köldmediumet är för lite eller ventilationsflödet är för lågt.
Här nedan kommer några förslag att nämnas.

 • Se till att luftfiltret och ventilationsdonen inte är stängt.
 • Se till att frånluftsfläkten snurrar.
 • Om inget hjälper kontakta oss.

Vad skall jag göra med TP-larmet?

Det betyder att elpatronens temperaturbegränsningar har löst ut på frånluftsvärmepumpen.
Här nedan kommer några fröslag och åtgärder att nämnas.

 • Stäng av frånluftsvärmepumpen.
 • Se till att systemen är noggrant avluftat.
 • Återställ temperaturbegränsningen. Detta är beskrivet i manualen.
 • Starta om frånluftsvärmepumpen.
 • Om ingen fungerar vänligen kontakta oss.

Vad skall jag göra med HP-larmet?

Detta larm uppstår när kompressorn inte har blivit av med den värme som de producerar. Detta kan bero på en dålig eller inget flöde i systemet.
Här nedan kommer några förslag att nämnas på vad du kan göra.

 • Se till att termostater för radiatorer och/eller golvvärmen är öppen.
 • Se till att värmesystemet är avluftat.
 • Se till att värmekurvan är rätt inställd.
 • Se till att varmvattnets stopptemperatur inte är inställd på en för hög grad.
 • En orsak kan vara att smutsfiltret är igensatt och behövs i detta fall kollas av en VVS-tekniker.
 • Om inget av detta hjälper kontakta oss.

Värmekurva

Den huvudsakliga uppgiften för värmekurvan är att inomhustemperaturen skall vara jämn oavsett utomhustemperaturen. Frånluftsvärmepumpen ger värmen och varmvattnet efter värmekurvans funktion.

Vad skall jag göra om A-01 visas?

Här nedan kommer förslag att beskrivas på vad som kan åtgärdas. A-01 är en påminnelse om att du skall rengöra eller byta luften i frånluftsvärmepumpen.
Om ingen av ovanstående hjälper kontakta oss.

Vad skall jag göra om A-03 visas?

Här nedan kommer lite olika förslag och åtgärder att presenteras om detta har inträffat:

 • Se till att inte luftfiltret och ventilationsdonen är stängda eller igentäppta.
 • Se till att frånluftfläkten snurrar.
 • Se till att termostaterna för radiatorerna eller golvslingorna är öppna.
 • Se till att värmesystemet är avluftat.
 • Se till att det är rätt värmekurva. Läs mer i manualen.
 • Se till att cirkulationspumpen går.
 • Se till att varmvattnets stopptemperatur inte är för högt inställd.
 • Igensatt smutsfilter på systemet kan vara en orsak och bör åtgärdas av en VVS-installatör.
 • Om ingen av ovanstående hjälper kontakta oss.

Vad skall jag göra om A-05 visas?

Om inte larmet är återställt automatiskt efter avslutad eldning kontakta oss.

Vad skall jag göra om A-11 visas?

Detta innebär att A-01 och A-03 sker samtidigt.

Här kommer förslag och åtgärder på vad som kan göras.

 • Läs mer om A-01 och A-03.
 • Starta om frånluftsvärmepumpen.
 • Om ingen av dessa förslag hjälpen kontakta oss.

Vad beror det på att min frånluftsvärmepump avfrostas så ofta?

Detta beror på att vilken hastighet som luften har i sitt system när det är på väg ut. D.v.s. att avfrostningen startar när lufthastigheten sjunker för att systemet tror att det har blivit is i system som gör att inte lufthastigheten går lika snabbt som innan.

Förslag på detta kan vara att byta eller rensa filtret som kan vara en orsak. I nybyggda hus så är det ofta byggdammet som skapar dessa problem.

Hur skall jag ställa om till reservläget?

Detta görs på olika sätt beroende på vilken produkt du har. Lär mer om hur du går tillväga i manualer som följde med när du köpte frånluftsvärmepumpen.

Mer bra information om frånluftsvärmepumpar

Läs mer om frånluftsvärmepumpar här.