Ett bra alternativ för klimatet

Under de senaste åren har medvetandet ökat hos oss människor gällande miljöpåverkan. Detta sker inte bara över oss svenskar utan detta miljömedvetande sker över hela världen. Det har gjorts en studie angående att vi vill inte bara ha en frånluftsvärmepump som gör besparingar på driftskostnaderna utan även hur mycket vinst den gör för miljön. Det har visats att bergvärme är det alternativ som påverkar miljön allra minst. Om vi tittar så statistiken så skulle energiförbrukningen i Norden minskas med 43 % om alla enfamiljshus i norden skaffade en frånluftsvärmepump. Detta har undersökts av SIS Miljömärkning. Om vi går ännu längre så skulle kväveoxidutsläppen minskas men 30 %, kolväteutsläppen med 80 % och utsläppen av koldioxid med 36 %.

Förbränning existerar inte

Frånluftsvärmepumpen använder ingen förbränning eller någon annan energi för att värme skall skapas, till skillnad från biobränsle och fjärrvärme. Frånluftsvärmepumpen tar upp den energin från den utpasserande luften och omvandlar energin till värme och varmvatten. Detta har ingen som helst påverkan på miljön förutan lite el som behövs användas för att fånga upp och transformera luften som frånluftsvärmepumpen tar upp och använder. Om vi skulle jämföra det men andra transportkostnader och påverkan så påverkar det minimalt.

Utvecklingen sker på lång sikt

De hushåll som använder en frånluftsvärmepump istället för en mekanisk ventilation kan minska sina driftskostnader upp till 50 % vilken blir en stor skillnad. Så detta betyder att om fler byter till en frånluftsvärmepump desto mindre påverkan på miljön, klimatet och mer energi kan istället köpas och användas från rena källor. Detta menas med att användandet av kol, olja och fliseldade kraftverk kan minskas och ett bättre klimat kan framhävas på längre sikt. Det sker kontinuerligt utveckling på värmepumpar så att det gynnar hushållet och klimatet så bra som möjligt.