COP-värde för Nibe F750

COP Värdet för NIBE F750 är på 4,3.

SCOP-värde för Nibe F750

SCOP värdet för en NIBE F750 är på 2,5.

Vad är COP-värde?

COP står för ”Coefficient of Performance” och är det värde man får om man delar den utgående effekten (som värmer huset) med den effekt man var tvungen att tillföra.

Till exempel skulle en frånluftsvärmepump som drar 1 KWH medan den levererar 5 KWH värme få ett COP värde på 5/1, det vill säga 5. Med andra ord får man tillbaka 5 KWH på varje tillförd KWH. Eller man får en besparing på 4 KWH jämför med direktverkande el.

COP är en viktig mätbar entitet för frånluftsvärmepumpar och även andra värmepumpar.
Entiteten gör att man ofta kan jämföra olika värmepumpar med varandra.

När man göra en testmätning av COP gör man en slags kalibrering genom att man sätter ett antal olika värden till konstanta.
Utetemperaturen ska vara +7ºC
Innetemperaturen ska vara +20ºC

Undantag:
Man bortser från att se till avfrostningar.

Vad är SCOP-värde?

SCOP värdet är samma som COP värdet men är årsvärmefaktorn, det vill säga medelvärdet på COP.

Begreppet ”nominell effekt”

När det kommer till att jämföra frånluftsvärmepumpar använder man en typ av standard för testerna som tar hänsyn till saker som
maxeffekten vid en given effekt. Benämningen på ett effektnivån kallas för ”nominell effekt”.