Medlemskap och certifiering

Trygghet för dig. Nedan beskrivna medlemskap i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och vår certifiering av INCERT är en trygghet för dig som handlar av oss. Vi står också bakom Skattemyndighetens initiativ mot ROT-bedrägerier.

Medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen – SKVP

Vi är medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.Vi är medlemmar i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. SKVP samlar aktörer inom kyl-, frys och värmepumpbranschen och kan på så sätt bevaka medlemmarnas intressen. Föreningen ger också bättre förutsättningar att driva viktiga frågor för branschen. SKVP står för en hög kompetens och är ett kvalitetsmärke i branschen. Alla medlemmar följer branschpraxis, är professionella och seriösa.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)

Nej till ROT-bedrägerier

"Nej till ROT-bedrägeri" - ett initiativ som vi ställer oss bakom.Skattemyndigheten har för värmepumpsbranschen tagit fram riktlinjer för hur ROT-avdraget ska användas. Det är till exempel inte tillåtet minska priset på material för att öka arbetsinsatsen och på så sätt kunna få större ROT avdrag.
Därför rekommenderas schabloner vilka vi valt att implementera enligt de riktlinjer som SKVP föreslår.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen om ROT avdrag

Certifiering – INCERT

Installations Certifiering i Stockholm ABInstallations Certifiering i Stockholm AB, INCERT, har en certifieringsverksamhet. INCERT är själva ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC. De som certifierat oss är mycket kunniga inom installationsområdet i bland annat bygg- och anläggningsbranschen.

Installations Certifiering i Stockholm AB – INCERT

Om TechNorth Energilösningar AB

TechNorth Energilösningar AB är en en av marknadens största aktörer på värmepumpar. Vårt mål är att leverera trygga och smarta värmelösningar. Vi fokuserar på att leverera värmepumpar för kundernas olika behov. Vår personal drivs av att lösa företags eller privatpersoners behov. Vi brinner för att spara såväl energi som kostnader för våra kunder.

Åkersberga

Huvudkontor
Smedbyvägen 8
184 32 Åkersberga
Växel: +46 (0)8 664 09 00
kontakt(at)tech-north.se

Bergslagen/Västra Mälardalen

Lokalkontor
Tuna 10
731 13 Kolsva
Telefon: +46 (0) 72 062 78 83
kontakt(at)tech-north.se